Hjem
Din placering: Hjem > sygdomme > Tekst

Polio (Børnelammelse)

 
Polio børnelammelse virusinfektion virus paralytisk polio influenza centralnervesystemet vaccination smitte smittefare difteri kighoste stivkrampe feber sukkervaccination afføringsprøver post-polio syndrom kronisk invaliditet

Polio er en akut virusinfektion, som i nogle få tilfælde angriber nervecellerne i centralnervesystemet. Herved opstår sygdommen børnelammelse eller paralytisk polio, hvor der i løbet af ganske få dage udvikles blivende lammelser af et større eller mindre antal muskler. I mere end 99 procent af tilfældene forløber en infektion med poliovirus dog helt uden symptomer eller som en lettere, influenzalignende sygdom, der ikke giver nogen ubehagelige følger.

Hvorfor får man polio?

Ved alle former for poliovirusinfektion udskilles enorme antal virus med afføringen. Selv minimale mængder af sådan afføring kan smitte andre personer gennem mund og mave-tarmkanal enten direkte eller ved forurening af vand og fødevarer. Poliovirus formerer sig voldsomt i tarmslimhinden, og er man uheldig, føres det med blodcirkulationen til hjerne eller rygmarv. Her kan det forårsage de alvorlige skader, der fører til lammelser.

Hvor findes polio?

Poliovirus var udbredt overalt på jordkloden indtil 1955, hvor man begyndte at vaccinere mod sygdommen.,Næsten alle børn blev dengang smittet med poliovirus i en tidlig alder. Det ser i disse år ud til, at poliovirus er godt på vej til at blive udryddet, ikke mindst takket være WHOs verdensomspændende vaccinationskampagne. Ved udgangen af 2007 var vedvarende forekomst således begrænset til kun 4 lande, Afganistan, Pakistan, Indien og Nigeria, hvor der blev registreret knap 1000 tilfælde. Der har i 2009 dog også været knapt 300 tilfælde i ca. 20 andre lande, primært i Afrika. Det sidste tilfælde af børnelammelse opstået her i landet går tilbage til 1976.

Hvordan føles sygdommen?

I de få tilfælde, hvor infektionen medfører lammelser, vil der sædvanligvis være feber. Lammelserne indfinder sig fra en til tre uger efter smittetidspunktet, og kan være ledsaget af smerter. I løbet af to til fire døgn lammes et større eller mindre antal muskler forskellige steder i kroppen. Rammes åndedrætsmusklerne kan tilstanden blive livstruende. I 2-10 procent af tilfældene ender børnelammelse med døden.

Hvad kan man selv gøre?

Det helt afgørende er at forebygge sygdommen med vaccination . I det nuværende danske børnevaccinationsprogram anvendes en dræbt poliovaccine. I barnets første leveår gives tre indsprøjtninger af en kombineret vaccine rettet mod difteri, stivkrampe, hæmophilus influenza type B, kighoste- og polio. Vaccinationen gentages i femårsalderen med en kombineret vaccine rettet mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio.

Så længe poliovirus ikke med sikkerhed er udryddet overalt på kloden, er det vigtigt at opretholde den høje tilslutning til det danske poliovaccinationsprogram. Ellers risikerer man, at virus importeres og spredes, og at sygdommen vender tilbage.

Hvordan stiller lægen diagnosen?

Sygdomsbilledet med de slappe lammelser er typisk for polio, men ved mistanke bør der altid foretages laboratorieundersøgelser af afføringsprøver for poliovirus.

Sygdommen skal anmeldes som en del af overvågningen af alvorlige sygdomme til både embedslægen og til Statens Serum Institut.

Udsigt for fremtiden?

Lammelserne kan i nogen udstrækning bedres det første halve år efter infektionen. Men herefter er de permanente og kan være årsag til kronisk invaliditet i forskellig grad. Man er i de senere år blevet opmærksom på, at der ikke sjældent kan indtræde en ret pludselig forværring af de angrebne musklers funktion efter en lang stabil periode på 30-40 år. Dette sygdomsbillede kaldes 'post-polio syndrom' .

Hvordan behandles sygdommen?

Selve virusinfektionen kan ikke behandles, når den først er i gang. Ved svigtende åndedrætsfunktion kan respiratorbehandling komme på tale. I efterforløbet vil fysioterapeutisk genoptræning ofte være vigtig. Det samme gælder anvisning af passende hjælpemidler. Der kan være behov for støtteskinner, stokke, kørestole samt specialindretninger til bolig og bil.

Patientforeninger

PolioForeningen, Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre. Tlf.: 36 73 90 00. E-mail: kontakt@polio.dk, hjemmeside: www.polio.dk.

Læs mere om BØRNESYGDOMME

  • Vaccinationer til børn

  • Kighoste

  • Post-polio syndrom

  • Opkastninger hos børn

  • SE OVERSIGT OVER ALLE ARTIKLER OM BØRNESYGDOMME
    mere>>Bruger anmeldelser
    Kommentarer