Hjem
Din placering: Hjem > sygdomme > Tekst

Lungekræft – inddeling i stadier og diagnose

 
lungekræft kræft lunger kræftdiagnose

NYT om behandling af kræft

INDSÆT-BILLEDTEKST-HER

Dyk ned i Netdoktors nye magasin, 'UPDATE - Kræft'. Her fortæller overlæge Jens Benn Sørensen om den seneste udvikling inden for lungekræft. LÆS HER

Når man får lungekræft , skal lægerne stille en diagnose, der afgør, hvilken type behandling, man skal have. For at kunne stille en diagnose, inddeles sygdommen i stadier. Også typen af lungekræft bestemmes. Ud fra hvilket stadie, lungekræften er i og ud fra typen af lungekræft afgøres det, hvilken behandling, man skal have.

Hvilke typer af lungekræft findes der?

Der findes mange forskellige former for lungekræft. De almindeligste typer udgår fra slimhinden i lungen.

Man kan inddele de forskellige typer lungekræft i to hovedgrupper:

 • Ikke-småcellet (cirka 85 procent af patienterne får denne type)

 • Småcellet (cirka 15 procent af patienterne får denne type)

Når man skal afgøre behandlingsform, er typen af lungekræft meget vigtig.

Hvordan deler man op i stadier?

Når lægerne har defineret, hvilken type lungekræft, man har, finder de ud af, hvilket stadie sygdommen er i. Stadieinddelingen foregår ved hjælp af de forskellige undersøgelser, som er nævnt i artiklen ’Undersøgelser i forbindelse med lungekræft’.

Man studerer billederne fra CT-scanning og PET-scanning tager vævsprøver fra lymfeknuder og eventuelt andre organer.

På den måde kan man afgøre, hvor udbredt sygdommen er, når man stiller diagnosen.

Hvilke stadier inddeler man lungekræft i?

Man inddeler sygdommen i fire stadier, hvor stadium I er den mildeste form, og stadium IV er den mest udbredte form. Der findes en lang række underinddelinger.

De vigtigste stadieinddelinger er:

 • Stadium I: Kræftsygdommen findes som en enkelt knude i den ene lunge uden at have bredt sig til hverken lymfeknuder eller til andre organer. Sygdommen er i et begyndende eller et lavt stadie.

 • Stadium II: Kræften har bredt sig til andre områder i den samme lunge, men ikke videre derfra.

 • Stadium III: Sygdommen har bredt sig til lymfeknuder på samme side som kræftknuden, men ikke til den modsatte side.

 • Stadium IV (udbredt sygdom): Sygdommen har bredt sig til lymfeknuder, der ligger længere væk og til lever , hjerne , binyre eller knogler .

Hvordan behandler man lungekræft?

Når lægerne har afklaret stadie og type, bliver det afgjort hvilken behandling, man skal have.

Man bliver tilbudt en operation , når man har lungekræft i stadium I og II. Dog kun hvis man har en lungefunktion og almen tilstand, der er god nok til operation.

Hvis man har lungekræft i stadie III og IV, bliver man behandlet med kemoterapi og eventuelt også strålebehandling . Småcellet lungekræft vil altid blive behandlet med kemoterapi.

Vil du vide mere

Ønsker man yderligere oplysninger om kræft i lungerne, henvises til Kræftens Bekæmpelses hjemmeside , som indeholder mange oplysninger om denne sygdom. Her findes både en sektion om kræft i selve lungen og en sektion om kræft i lungehinden. Brug søgefunktionen for at finde de to sektioner.

Læs mere om KRÆFT

 • Undersøgelser ved lungekræft

 • Rettigher for en lungekræftpatient

 • En pårørendes historie

 • At leve med lungekræft

 • SE OVERSIGT OVER ALLE ARTIKLER OM LUNGEKRÆFT
  mere>>Bruger anmeldelser
  Kommentarer