Hjem
Din placering: Hjem > sygdomme > Tekst

Husstøvmideallergi

 
støvmideallergi støvmider allergi luftveje overfølsomhed høfeber astma luftveje husstøvmider histamin immunterapi støvmideallergen allergen støvmideallergi støvmide-allergi

Husstøvmider er mikroskopiske dyr af spindlerfamilien (i familie med edderkopper). Miderne er 0,2 – 0,3 mm store og findes i langt de fleste danske hjem. Forekomsten af husstøvmider i boligen er uden betydning, med mindre en eller flere af husets beboere reagerer allergisk overfor disse smådyr. Husstøvmiderne ernærer sig af hudskæl (fra dyr og mennesker) - og da vi alle taber cirka et gram hudskæl i døgnet, er der rigelig føde til husstøvmiderne som forekommer i størst antal i vore senge, hvor føde, fugt og varme sikrer et ideelt levested for miderne.

Hvad er husstøvmideallergi?

Husstøvmideallergi er en overfølsomhedsreaktion på midernes allergener (dvs. de små proteiner, som husstøvmider udskiller). Hos allergikeren dannes allergiantistoffer, som reagerer med allergenerne og på den måde udløser allergiske reaktioner. Allergien kan diagnosticeres med en hudpriktest eller ved måling af allergiantistoffer i blodprøve (IgE) eller HR test, - se særskilt afsnit om disse prøver. Mængden af husstøvmideallergen i boligen/sengen kan eventuelt bestemmes i en støvsugerprøve opsamlet på specielt filter (Laboratoriet for Medicinsk Allergologi, Gentofte Hospital)

Hvad er symptomerne på husstøvmideallergi?

Husstøvmideallergien kan give allergiske symptomer fra øjne, næse og luftveje/lunger. Miderne er til stede året rundt men med tendens til størst forekomst i efterårsmånederne. Typiske symptomer er tilstoppet, kløende næse i morgentimerne, hvor symptomerne så aftager op ad dagen. Øjensymptomerne er mindre fremtrædende, da udsættelsen for allergenet primært foregår under søvn. Astma symptomer kan ligeledes forekomme, typisk først på dagen eller om natten.

Hvordan bekæmpes husstøvmider?

Er der sikre tegn på husstøvmideallergi, indledes behandlingen af symptomerne altid først med et forsøg på at nedbringe antallet af husstøvmider i boligen, specielt i soveværelset og senge.

Nedbringelse af fugt er det vigtigste:

Da husstøvmider foretrækker et fugtigt/varmt miljø, kan man holde dem nede og forhindre at de ikke bliver flere og flere ved at sørge for at boligen ikke er fugtig. Det gør man ved at sikre - at der ikke kommer fugt udefra - at der produceres mindst mulig fugt i boligen - at den fugt, der ikke kan undgås, fjernes.

Utætte tage, rør eller fugtige kælderrum må udbedres. Undlad at tørre tøj indendørs og sikker at aftræk og ventilation fra baderum fungerer. Luft ud i hele boligen mindst 2-3 gange dagligt og anvend emhætte ved madlavning

Nedbringelse af husstøvmider i soveværelse og seng:

Sengen: Man bør anvende vaskbar dyne, pude og tynd top/rulle madras, der tåler vask ved over 55 grader. Dyne, pude og topmadras skal vaskes 2-4 gange om året.

Madrassersamler støv, kan ikke vaskes og huser mange husstøvmider, selv om de støvsuges grundigt. I halvdelen af de madrasser, der er over 4 år vil der være mider nok til at give problemer, hvis man har mideallergi.

Sengelinnedvaskes 2-4 gange per måned ved minimum 55 grader. Vask ved temperatur over 55 grader dræber miderne og vasken (også med koldere vand) fjerner mekanisk en del allergen. Det kan være en god idé at støvsuge madrassen med børstemundstykke ved hvert linnedskift.

Soverummetbør være tørt og uden væg til væg tæppe, som ikke kan gøres rent, hvis der først er kommet mider.

Andre tiltag: Der findes såkaldte ”midetætte” betræk til madrasser, dyner og puder på markedet. De er dog ret dyre, og kan ikke stå alene. Kun et enkelt studie har vist effekt.

Hvordan kan symptomerne på husstøvmideallergi behandles?

Behandling af symptomerne på husstøvmideallergi kan foregå med antihistamintabletter, næsespray med binyrebarkhormon - og ved astma forårsaget af husstøvmideallergi - inhalation af luftrørsudvidende medicin (såkaldte beta -2- agonister) og/eller inhalation af binyrebarkhormon.

Er det ikke muligt at fjerne miderne i tilstrækkeligt omfang og er den symptomdæmpende medicin uden tilstrækkelig effekt, kan en såkaldt hyposensibilisering eller allergivaccination komme på tale. Ved denne behandling indsprøjtes små, men stigende mængder af det allergenfremkaldende stof under huden på armene. Dosis trappes op i løbet af 8-15 uger og derefter vedligeholdes behandlingen ved indsprøjtninger hver ottende uge i tre til fem år. Denne behandling mindsker kroppens allergiske reaktioner og fører ofte til færre symptomer og mindre behov for medicin. Hyposensibilisering kan også foregå med tabletter, hvis man har allergi overfor græspollen eller husstøvmider.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om allergi, henviser vi til Astma-Allergi Danmarks hjemmeside .

Læs mere om ALLERGI

  • Allergi overfor kæledyr

  • Allergiundersøgelse (hudpriktest)

  • Parfumeallergi

  • Når næsen løber af allergi

  • SE OVERSIGT OVER ALLE ARTIKLER OM ALLERGI
    mere>>Bruger anmeldelser
    Kommentarer